Urbanizmus

Zóna "Golf Resort", Nandin dvor - Vysoká pri Morave