Urbanizmus

Územný plán mesta Malacky - Zmeny a doplnky 2009