Urbanizmus

Revitalizácia časti obce Plavecký Mikuláš