Architektúra

Inovačné centrum Malacky

Celková koncepcia návrhu objektu vychádzala z  podmienky, aby v budúcnosti bolo možné v prípade  požiadavky investora pristavať pomocou spojovacieho krčka ďalšie dva architektonicky podobné objekty.  Z hľadiska architektonického je objekt vytvorený tromi traktami s centrálnym priestorom. Hlavný akcent v priestorovej kompozícii objektu je daný na centrálnu hmotu, ktorú tvoria hlavný vstup do objektu, veľkopriestorové kancelárie, veľká zasadačka, a telekomunikačné centrum. Z centrálne časti sú po stranách vstupu vytvorené dva trakty. Tretí tzv. zadný  trak do tvaru Y tvoria veľkoplošné priestory. 

Architektúra / Inovačné centrum Malacky
Architektúra / Inovačné centrum Malacky