Architektúra

Polyfunkčné domy Úžiny - Rinzle, Rača

Objekty sú  s jedným podzemným podlažím a  so 7 nadzemnými podlažiami.  Prízemie objektov tvoria vstupné priestory, nebytové priestory so samostatným vstupom, kotolňa a komunikačné jadro. Na vyšších podlažiach sú umiestnené byty rôznych veľkostných kategórií. V objekte K1 je časť prvého poschodia určená ako nebytové priestory. Počet bytov na jednom podlaží je maximálne 4. Každý objekt má samostatnú kotolňu. Architektonický výraz objektov je tvorený striedaním presklenných plôch s plným murivom, balkónmi, resp. terasami.

Architektúra / Polyfunkčné domy Úžiny - Rinzle, Rača