Architektúra

Parkovací dom Železná studienka, Bratislava

Účelom stavby je získať optimálne riešenie zabezpečenia stacionárnej dopravy na začiatku údolia vodného toku Vydrice v Lokalite tzv. Partizánska lúka. Návrh naznačuje optimálne riešenie parkovacieho domu a parkoviska z hľadiska prevádzky, koncepcie dispozičného riešenia a ideového návrhu architektonického dizajnu objektu. Situovanie objektu vychádza z daných skutočností t.j. existencie verejného parkoviska vzdialeného cca 60 m od Červeného mosta. Architektonický dizajn parkovacej garáže s parkoviskom je navrhnutý so zámerom akceptovať požiadavku rešpektovania  prírodného okolia a jeho zakomponovanie do existujúceho prostredia, ktorého sa stane súčasťou. Tomu zodpovedá aj stvárnenie  fasády parkovacej garáže, ktoré používa nenásilné subtilné výrazové prostriedky a prvky. So zreteľom na funkciu, ako aj požiadavky  na prevádzku, bol citlivo zvolený menej výrazný architektonický dizajn domu v spojení s prírodnými materiálmi a zeleňou. Hmota objektu, doplnená zeleňou,  bude svojou nenásilnou kompozíciou efektne dotvárať celkovú  panorámu vstupu do údolia toku Vydrica. 

Architektúra / Parkovací dom Železná studienka, Bratislava